Priložnost prevzema ustaljenega posla

Zakaj prevzeti ustaljen posel? Zakaj prevzeti ustaljen posel? 90% novih podjetij ne preživi do svojega petega leta poslovanja. Glavni, ključni in najbolj pomemben dejavnik, ki odgovarja na zgoraj zastavljeno vprašanje. Bolj podrobno 42% novih podjetij propade, ker zanje ni prostora na trgu. 29% jih propade, ker jim zmanjka denarja, 23% pa jih propade zaradi neustrezne […]

Lastna spletna naročila

Lastna spletna naročila Kako smo krizo izkoristili v našo korist? Problem. Vsesplošno znan problem za pravzaprav skoraj vsa podjetja na svetu (razen nekaterih izjem, ki so v tem času svoj promet celo povečala) – upad prodaje. Konkretneje upad prodaje zaradi zaprtja gostinskih lokalov in to že drugič v razponu 8 mesecev.  Tako kot mnoge druge […]